Máy chà sàn liên hợp Supper Clean SC-70C
Máy chà sàn liên hợp Kumisai KMS-50C
Máy chà sàn Palada PD2AE
Máy chà sàn tạ Kumisai KMS 004
Máy chà sàn công nghiệp Kumisai KMS 1A
Máy chà sàn đơn Palada HC 523
Máy chà sàn giặt thảm BF522
Máy xịt rửa xe cao áp công nghiệp 7.5KW
Máy rửa xe chuyên dụng Palada 20M32-5.5T4
Máy rửa xe ô tô Palada 15M26-3.7S2
Máy rửa xe chuyên dụng Lutian 2200PSI-3.0KW
Máy rửa xe chính hãng Palada 3KW - 2200PSI
Máy bơm rửa xe Lutian 18M17.5-3T4
Máy bơm rửa xe Palada 18M17.5-3T4
Máy rửa xe cao áp Kumisai 18M17.5-3T4
Máy nén khí Puma PK-10300(10HP)
Máy nén khí pegasus TM-W-1.0/8-500L
Máy nén khí Puma GX30100-3HP
Máy nén khí Puma PK-2100(2HP)
Máy nén khí Puma PX-2100(2HP)
Máy nén khí Pegasus TM- V-0.25/8-180L
Máy nén khí Palada PA-4200
Máy nén khí pegasus TM-V -0.12/8-70L
Máy nén khí đầu liền Wing TM-0.1/8-60L
Máy đánh giày khách sạn Kumisai TH3
Máy đánh giày Kumisai KMS-10
Máy đánh giày Kumisai KMS-G1
Máy đánh giày Kumisai KMS-G5
Máy dò cầm tay Super Wand
Máy dò kim loại GP-008
Máy dò kim loại Super Scanner GP-3003B1/ 2011
Máy dò kim loại cầm tay MD3003B1
Máy dò kim loại cầm tay Garrett 1165180